Dobro došli na naš sajt!

Za više informacija o našim uslugama možete pogledati ovde.

O nama

LOGISTIKA

Firma DOO TALIJAN AUTO osnovana je 2007. godine, sa sedištem u Starim Banovcima. Preduzeće je registrovano kako za domaći tako i međunarodni transport stvari (robe). Takođe preduzeće pruža logističke usluge bilo da je reč o distribuciji robe na domaće ili strano tržište. Na raspolaganju im je savremeni logistički centar u Šimanovcima (vlasnik firma Gorenje), gde se roba sortira, skladišti, pretovara i dalje distribura. Zastupljeni su proizvodi firme Gorenje sa kojom je preduzeće Talijan Auro sklopilo ugovor o dugoročnoj saradnji tj. preuzelo kompletnu logistiku plasmana robe do krajnjeg odredišta (kupca). Robno transportni centar u Šimanovcima sa savremenim magacinima, sredstvima unutrašnjeg transporta i drugo omogućava da se sve manipulativne radnje sa robom efikasno izvode što omogućava optimizaciju logističkih aktivnosti.


Sem Gorenja preduzeće Talijan Auto pruža potrebne logističke usluge i drugim poznatim firmama kao što su: Pinoles, Austrotherm, Energoplast,Trgometal, Alfa Plam, Gros Compani Čačak, Ursa... Dobra poslovna saradnja koja već duže traje je prevashodno rezultat dobrog poznavanja oblasti logistike u svim njenim segmentima uključujući transport kao jednu od najznačajnijih karika u plasmanu odnosno isporuci robe do krajnjeg odredišta.


Kada je reč o transportnim sredstvima sem sopstvenih vozila angažuju se po potrebi vozila drugih prevoznika u zavisnosti od količine, vrste robe koja se prevozi. Kada nisu u eksploataciji vozila se parkiraju u Šimanovcima, tu se vrši njihovo preventivno održavanje i izdavanje neophodne dokumentacije za realizaciju prevoza.

Službe koje čine strukturu firme:

  • Logistička

  • Komercijalna

  • Tehnička

  • Pravno-knjigovodstvena

  • Dispečerska

TRANSPORT

Reč je o savremenoj transportnoj organizaciji koja raspolaže savremenim vozilima koja ispunjavaju potrebne tehničke uslove EU u pogledu buke, emisije izduvnih gasova i bezbednosti. Sa aspekta nosivosti vozila vozni park je heterogen ali veoma elastičan kada je u pitanju brzina isporuke robe. Vozni park čini 18 vozila marke Mercedes Man.

S vremena na vreme vozni park se obnavlja, starija vozila se zamenjuju novim što je sastavni deo strategije razvoja firme, prevashodno kako bi kvalitet usluge bio na veoma visokom novou. Kada je u pitanju oblast pružanja usluge akcent se daje prevashodno na: kvalitet, bezbednost i poslovno okruženje. U načelu osnovna politika i strategija razvoja firme je postizanje visokog kvaliteta usluge kako bi se zadržali postojeći klijenti i postigla saradnja sa potencijalnim klijentima.

Takođe treba napomenuti da je vozačko osoblje osposobljeno za posao koji obavlja, kontrola rada i edukacija vozača vrši se u kontuitetu, tako da se sve negativne pojave odmah eliminišu a sve u cilju što bezbednijeg prevoza i što kvalitetnije usluge transporta.